romana english

Probleme de combaterea fumatului

Tipuri de intervenții pentru prevenirea și stoparea fumatului la copii și adolescenți

Fenomenul fumatului în rândul copiilor și adolescenților reprezintă o problemă de sănătate publică de mare actualitate care impune dezvoltarea, perfecționarea și implementarea pe scară mai largă a programelor de prevenire și stopare a fumatului destinate populației aparținând acestor categorii de vârstă. Obiectivul referatului de față este de a trece în revistă principalele tipuri de intervenții pentru prevenirea și stoparea fumatului la copii și adolescenți. Aceste intervenții se caracterizează printr-o mare diversitate de abordări și includ: programele școlare, intervențiile individuale din cabinetele medicale/spitale, programele care vizează părinții și familia, programele comunitare, programele de marketing social și campaniile media, intervențiile legislative și intervențiile asistate de calculator sau alte mijloace specifice societății informatizate. Cu excepția unor tipuri particulare de intervenție a căror eficiență este rezonabil documentată, dovezile existente în privința eficienței programelor de prevenire și stopare a fumatului la copii și adolescenți sunt încă puține și de nivel redus.
Cuvinte cheie: intervenție, prevenirea fumatului, stoparea fumatului, copii, adolescenți