romana english

Schimburi cu alte jurnale

Revista "Pneumologia" poate stabili schimburi reciproce cu alte reviste cu profil similar (boli respiratorii, alergologie, medicina interna, lupta contra fumatului, etc.)

Pentru a se stabili schimbul, redactorii şefi ai celor doua publicaţii vor semna un acord mutual, după care apariţiile revistelor vor fi expediate cu regularitate la adresa celelilate edituri, fără o taxă de abonament.

Pentru iniţierea unui schimb reciproc, se poate adresa o solicitare scrisă la pneumologia@pneumologia.eu