romana english

Pentru practician

Argumentele farmacologice pentru utilizarea tiotropiumului inhalat Ón astm

Tiotropium este un anticolinergic cu acțiune lungă, cu afinitate crescută pentru receptorul M3, subtipul M3R, timp de înjumătățire extrem de lung la nivelul receptorului și selectivitate funcțională. Mecanismele moleculare explică legarea de receptorii muscarinici, durata lungă de acțiune, selectivitatea farmacocinetică și rolul său ca agonist invers. Tiotropium inhibă receptorul M3R din mușchiul neted, inducând bronhodilatație. Căile de semnalizare intracelulară pentru reglarea muscarinică a tonusului musculaturii netede bronșice sunt complexe. Există multiple rațiuni farmacologice moleculare pentru a asocia acest bronhodilatator inhalator cu beta-2-agoniștii, fiind descrise și posibile acțiuni non-bronhodilatatoare ale tiotropiumului. Respimat® Soft Mista Inhaler (SMI) este un dispozitiv de inhalare oral, fără propelant, bazat pe un sistem unibloc cu duză cu coliziune de jeturi lichide, care generează un aerosol lichid foarte fin, cu mișcare lentă, persistent. Acest sistem a fost aprobat pentru administrarea tiotropium la pacienții cu astm necontrolat. Se discută multiplele avantaje farmaco-tehnologice și farmaco-educaționale, ca și beneficiul cost-eficiență la pacienții astmatici.
Cuvinte‑cheie: tiotropium, farmacologie, inhalator cu ceață fină, astm