romana english

Cazuri Clinice

Sindrom Churg Strauss asociat terapiei cu montelukast - prezentare de caz

Milena Adina Man1, Dana Alexandrescu2, Monica Pop1, Antigona Trofor3
1. Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy, Department of Pneumology, Cluj Napoca, Romania; 2. University of Medicine and Pharmacy, Brasov; 3. Clinic of Pulmonary Diseases Iasi, Romania

Rezumat

Sindromul Churg Strauss (angeita alergică granulomatoasă) este o vasculită pulmonară şi sistemică rară. Prezentăm cazul unei femei de 62 ani, nefumătoare, cunoscută cu astm bronşic persistent de 20 de ani, cu tratament inhalator cu salmeterol/fluticazonă 50/500μg de aproximativ 5 ani, la care s-a adaugat de 5 luni Montelukast 10 mg. Pacienta s-a internat in clinica noastră cu febră, astenie, tulburări de sensibilitate la nivelul membrelor inferioare, dureri toracice şi musculare difuze. Examinările paraclinice au arătat o eozinofilie sangvină (38% din numărul total de leucocite) iar computerul tomograf a evidenţiat prezenţa unor opacitaţi imprecis delimitate cu aspect de sticlă mată, localizate la nivelul segmentului lateral al lobului mediu. Eozinofilia asociată infiltratelor pulmonare definesc plămânul eozinofilic. Am luat în discuţie diagnosticul diferenţial al eozinofiliilor cu afectare pulmonară: pneumonia acută sau cronică cu eozinofile, aspergilozele bronhopulmonare alergice, sindromul Löffler, sindromul Churg Strauss, granulomatozele bronhocentrice, sindroamele eozinofilice idiopatice. Lavajul bronho-alveolar a evidenţiat 14,6% eozinofile. La câteva zile de la internare, pacienta prezintă greţuri, vărsături şi diaree. Endoscopia digestivă cu biopsie demonstrează enterita eozinofilică. Biopsia de mucoasă nazală a arătat prezenţa granuloamelor. Anticorpii antineutrofilici citoplasmatici ANCA au fost pozitivi în titru 1:20. Conform criteriilor Colegiului American de Reumatologie (ACR), pacienta a prezentat mai mult de 4 criterii pentru susţinerea diagnosticului de sindrom Churg Strauss, apărute după iniţierea terapiei cu montelukast. Sistarea terapiei şi asocierea prednisonului oral (1mg/kgc) a dus la îmbunătăţirea rapidă a simptomelor şi descreşterea eozinofilelor sangvine în 72h. Acest caz ilustrează importanţa recunoaşterii şi diagnosticării precoce a sindromului Churg Strauss cu prezentarea principalelor etape diagnostice şi posibila asociere patogenetică cu utilizarea antileucotrienelor.

Cuvinte-cheie: sindrom Churg Strauss, vasculită, hipereozinofilie, plămân eozinofilic, montelukast

Atitudine terapeutică Ón exacerbarea severă a BPOC care asociază sindrom de apnee Ón somn şi obezitate

Ştefan Dumitrache-Rujinski, Alina Croitoru, Miron Alexandru Bogdan
Institutul de Pneumologie Marius Nasta, Bucureşti

Rezumat

Exacerbările severe cu acidoză respiratorie ale BPOC sunt dificil de abordat terapeutic cu atât mai mult când există asociate obezitatea şi sindromul de apnee în somn. Soluţia o reprezintă ventilaţia noninvazivă asociată oxigenoterapiei având drept scop corectarea hipoxemiei, hipercapniei, acidozei repiratorii şi evitarea intubaţiei orotraheale şi a ventilaţiei mecanice. Reabilitarea respiratorie precoce şi utilizarea suportului ventilator la domiciliu după depăşirea episodului acut pot face parte din managementul acestui tip de pacient. Prezentăm o modalitate de abord terapeutic într-un astfel de caz.

Cuvinte-cheie: BPOC, SAS, reabilitare, ventilaţie noninvazivă