romana english

Penumologie Pediatrică

Modificări ale rezistenţei la flux la copiii cu bronşiolită

Ozge Yilmaz1, Ayhan Sogut1, Senem Alkan2, Hasan Yuksel1
1. Celal Bayar University Medical Faculty, Dept of Pediatric Allergy and Pulmonology, Manisa, Turkey, 2. Celal Bayar University Medical Faculty, Dept of Pediatrics, Manisa, Turkey
Rezumat
 
Introducere: Determinarea funcției pulmonare la copii mai mici de trei ani cu bronșiolită poate fi de ajutor în tratamentul acesteia; cu toate acestea, dificultățile tehnice, cum ar fi nevoia de sedare și lipsa de standardizare, limitează utilizarea clinică. Obiective: Scopul acestui studiu a fost evaluarea modificărilor funcției pulmonare folosind tehnica de măsurare a rezistenţei la flux cu întrerupere (Rint) la copii mai mici de 3 ani, nesedați, cu wheezing, în timpul și după bronșiolită. Metodă: În acest studiu de cohortă au fost înrolați copii cu bronșiolită acută mai mici de trei ani. Numărul de episoade anterioare de bronșiolită, severitatea modificărilor pulmonare, durata bronșiolitei acute înainte de prezentare și necesitatea de internare au fost înregistrate în timpul înrolării inițiale. A fost notată durata episodului curent de bronșiolită. Măsurătorile Rint au fost efectuate la toți copiii în timpul și după bronșiolită folosind o mască facială. Rezultate: Vârsta medie (±SD) a copiilor înrolați a fost 9,4 ±2,9 luni. Scorul mediu de bronșiolită a fost 5,6 ±1,4 la prezentare. Durata medie a bronșiolitei acute înainte și după prezentare a fost 10,1 ±13 și respectiv 5,1 ±2,3 zile. A fost o scădere semnificativă a valorilor Rint expirator după terminarea manifestărilor clinice ale bronșiolitei [1,08 (0,45) vs. 0,8 (0,33) kPa.L-1.s, p=0,009]. Fluxul nu s-a schimbat semnificativ în timp ce presiunea la nivelul gurii a scăzut (p=0,96 și respectiv p=0,01). Concluzie: Măsurătorile tehnicii cu întrerupere la copii au arătat rezistențe mari în timpul bronșiolitei acute, care au scăzut după ce manifestările clinice acute au dispărut. Rint poate fi utilizată ca o metodă de detecție a schimbărilor funcției respiratorii la copii nesedați, mai mici de trei ani, în condiții ambulatorii, în ciuda unor limitări ale standardizării în acest grup de vârstă.

Cuvinte-cheie: bronșiolită, rezistența căilor aeriene, întrerupere, Rint