romana english

Tuberculoza in Romania

Tuberculoza, in continuare in atentie

Elmira Ibraim, Nicoleta Cioran, Horia Cocei
Institutul de Pneumologie “Marius Nasta” - Programul Naţional de Control al Tuberculozei

Rezumat

Până în prezent tuberculoza (TB) nu a fost eliminată în niciuna dintre regiunile lumii. În România, în ultimii ani evoluţia endemiei TB a fost constant favorabilă: din 2002 până în 2011 numărul de cazuri noi şi recidive a scăzut cu 13235, incidenţa globală cu 42%, incidenţa la copii cu 51%, iar mortalitatea cu 44%. Riscul de îmbolnăvire cel mai mare îl au bărbaţii din mediul rural şi cei din grupa de vărstă 45-54 de ani. Judeţele cu valorile cele mai mari ale incidenţei sunt cele din zona de sud-vest a ţării. Evoluţia favorabilă a endemiei TB din România s-a realizat prin menţinerea constantă în ultimii ani a ratei de depistare a cazurilor la peste 70% şi a celei de succes terapeutic la peste 80%. Preocupările actuale majore în controlul TB în ţara noastră, ca şi în întreaga lume, sunt asocierea TB-HIV şi chimiorezistenţa micobacteriană. Un aspect negativ al situaţiei TB din România îl reprezintă faptul că în continuare sunt înregistrate anual, printre copiii cu vârste sub 15 ani, cazuri de TB gravă, TB cu infecţie HIV, TB MDR şi decese prin TB. Răspunsul sistemului de sănătate la această problemă de sănătate publică se realizează prin Programul Naţional de Control al Tuberculozei (PNCT), care a obţinut multe succese în ultimii ani, dar care se confruntă şi cu o serie de provocări. Controlul programatic al bolii nu poate fi însă realizat numai de către serviciile de sănătate, fără colaborarea cu alte servicii, instituţii şi organizaţii, care pot oferi suport economic şi social pacienţilor şi familiilor lor.


Cuvinte-cheie: tuberculoză, endemie, sănătate publică, control programatic