romana english

Pneumologie pediatrica

Rolul FENO și al spirometriei Ón evaluarea de obstrucție Ón astmul pediatric

Introducere: Fracția de excreție a oxidului nitric (FENO) în aerul expirat este utilizată ca biomarker de inflamație a mucoasei bronșice. Pentru obiectivarea obstrucției căilor aeriene, spirometria este investigația principală de diagnostic și monitorizare a astmului bronșic.
Scopuri și obiective: evaluarea disfuncției obstructive în astmul bronșic prin determinarea FENO și spirometrie.
Materiale și metode: Acest studiu longitudinal a inclus 89 de copii internați în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu". Criteriile de includere au fost: (i) diagnostic cunoscut de astm, (ii) vârsta între 5 și 18 ani. Toți pacienții au fost evaluați prin spirometrie și măsurarea FENO.
Rezultate: FENO s-a corelat semnificativ cu o parte din parametrii spirometrici: MEF75 (p=0.007), MEF50 (p=0.028), MEF25 (p=0.011) si PEF (p=0.020). Totuși, analiza multiplă liniară de regresie a arătat că parametrii spirometrici au predicție slabă pentru variația FENO (R=0.062, p=0.82). În plus, analiza binară logistică de regresie (LR) a arătat ca FENO nu poate fi folosit ca un biomarker de încredere (p=0.169) pentru estimarea riscului de disfuncție obstructivă.
Concluzii: pentru stabilirea rolului FENO în definirea obstrucției, alături de probele funcționale ventilatorii sunt necesare mai multe studii, care să include un număr mai mare de pacienți.
Cuvinte‑cheie: FENO, spirometrie,astm