romana english

Lucrari Originale

Determination of safe margin in the surgical pathologic specimens of non-small cell carcinoma of the lung

Iraj Feizi1, Mohsen Sokouti2, Samad EJ Golzari3,4, Morteza Gojazadeh5, Mohammad Reza Farahnak6, Shahriar Hashemzadeh2, Mohammad Hossein Rahimi-Rad7
1. Department of Surgery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran, 2. Department of Cardiothoracic Surgery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, 3. Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, 4. Students’ Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, 5. Department of Physiology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, 6. Department of Cardiothoracic Surgery, Ahwaz University of Medical sciences, Ahwaz, Iran, 7. Department of pulmonary Medicine, school of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Determinarea marginii chirurgicale histologic sigure în cancerul pulmonar non-microcelular.

Obiectiv: Recidivele locale ale tumorilor la limita rezecţiei chirurgicale reprezintă o problemă serioasă în rezecţiile pulmonare pentru cancer pulmonar. Obiectivul acestui studiu este identificarea marginilor interesate şi determinarea distanţelor sigure ale rezecţiei pentru prevenţia recidivelor locale. Materiale şi metodă: În acest studiu prospectiv au fost incluşi 66 de pacienţi operaţi pentru cancer pulmonar non-microcelular (NSCLC) între ianuarie 2006 şi septembrie 2008 în spitalul nostru terţiar. După efectuarea rezecţiilor pulmonare chirurgicale, s-au prelevat biopsii multiple la distanţe de tumoră de 5 mm (A), 10 mm (B), 15 mm (C) şi 20 mm (D). Specimenele au fost examinate histopatologic. Rezultate: Din totalul de 66 de pacienţi cu NSCLC, 25 (38%) aveau adenocarcinom, 18 (27,3%) carcinom epidermoid, 5 (7,5%) carcinom cu celule mari, 4 (6%) carcinom bronhioloalveolar, 4 (6%) carcinom adenoid chistic, 3 (4,6%) carcinoid malign şi 7 (10,6%) metastaze. Cele mai obişnuite simptome erau dispneea şi tusea. Margini histopatologic pozitive au fost identificate la 84,8% din fragmente (A), 10,6% (B), 4,5% (C) şi 0% (D). A existat o diferenţă statistic semnificativă a interesării tumorale între distanţa de 5 mm (A) şi 10-20 mm (B-D) (p<0.001). Concluzie: O distanţă de 20 de mm faţă de masa tumorală este considerată o margine chirurgicală sigură în orice tip de rezecţie pulmonară pentru cancer pentru prevenirea recidivelor locale, în absenţa unui examen histopatologic anterior intervenţiei chirurgicale.

Cuvinte-cheie: plămân, margini sigure, chirurgie, tumoră

Non-invasive ventilation in Romania – results of an inquiry among lung physicians

Fl. Mihălţan, Mirela Ciontu, Oana Deleanu, Ioana Munteanu
Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, Bucureşti

Ventilaţia non-invazivă în România - rezultatele unui chestionar aplicat pneumologilor.

Ventilaţia non-invazivă (VNI), deşi este o strategie validată de mulţi ani de studii ştiinţifice serioase, rămâne o problemă de acceptare de către colegii români. În această anchetă efectuată pe 140 de chestionare validate, am constatat că VNI a fost practicată de 22,1% dintre medici, cu procentul cel mai mare la cei sub 40 de ani (30,8%); VNI la domiciliu a fost indicată de 35,7% din colegi, dar practic doar un număr extrem de mic (5,2%) au şi o experienţă suficient de reprezentativă, care le permite să afirme că apelează în mod curent la această metodă terapeutică.

În majoritatea cazurilor, VNI a fost indicată pentru BPOC sau insuficienţă respiratorie cronică hipercapnică. Lipsurile în domeniu sunt multiple: de la lipsa cunoştinţelor legate de beneficiile VNI, care dictează o nesiguranţă în indicaţii şi monitorizare, până la lipsa acoperirii costurilor de către casa de asigurări şi lipsa de echipament în serviciile spitaliceşti şi de asistenţă la domiciliu.

Cuvinte-cheie: ventilaţie non-invazivă, anchetă România, pneumologi