romana english

Instructiuni autori

Instructiuni pentru autori

Materialele trimise pentru publicare revistei PNEUMOLOGIA vor putea fi incluse într-una din rubricile revistei (Lucrări originale, referate generale, cazuri clinice, În ajutorul practicianului, Probleme de pneumologie pediatrică, Scrisoare catre editor etc). Tematica abordată poate fi: pneumoftiziologie, chirurgie toracică, oncologie, alergologie, pneumologie pediatrică, terapie intensivă, recuperare, bacteriologie, fiziopatologie, biologie celulară sau moleculară, imagistică toracică.

Despre calitatea de autor

Toate persoanele denumite ca şi autori trebuie să își fi adus semnificativ contribuția pentru elaborarea și redactarea unei lucrări; de asemenea, ei sunt direct responsabili în public de conținutul acestei lucrări. Prin contribuție se înțelege: participarea la conceperea, designul studiului, culegerea, analiza și interpretarea datelor; participarea la elaborarea lucrării scrise sau revizuirea acesteia; acceptul de publicare al versiunii finale. O persoană trebuie să îndeplinească toate cele trei condiții pentru a putea fi autor al unei lucrări. Participarea pentru obținerea fondurilor necesare efectuării unui studiu, ideea principală a studiului sau supravegherea generală a studiului nu atrag după sine titlul de autor. Persoanele care au participat la elaborarea lucrării însă nu îndeplinesc toate criteriile de mai sus este recomandat a fi menționate în lucrare la capitolul Acknoledgements (Mulțumiri).

Mai jos, in fişierul ataşat, vă rugăm să descrieți modalitatea în care fiecare autor a participat la elaborarea lucrării pe care ne-o trimiteți. În funcție de context, Pneumologia își rezervă dreptul de a face publică această informație.

 

Manuscrisele vor fi însoţite de o scrisoare de introducere, care va conţine următoarele informaţii:

- Titlul articolului

- Autorii (prenume intreg si nume; afiliere; date de contact - adresa de e-mail a tuturor autorilor)

 - O declaraţie completa adresată editorului, care să menţioneze dacă manuscrisul a mai fost trimis anterior şi altor publicaţii, precum şi orice tip de rapoarte ce pot fi considerate drept publicări duplicate ale unei lucrări similare sau identice. Se impune specificarea referinţei bibliografice şi includerea ei în noul articol. Manuscrisul va fi însoţit şi de copii ale materialului indicat ca bibliografie, pentru a-l ajuta pe editor să decidă cum să interpreteze problema.

- O declaraţie scurta cu privire la implicaţiile financiare sau la alte relaţii ce pot genera conflicte de interese, dacă informaţia respectivă nu este menţionată în manuscris sau în coordonatele autorilor. Declaraţia conflictului de interese se găseşte pe site-ul revistei, de unde poate fi copiată, completată şi ataşata scrisorii de introducere.

- O declaraţie care să ateste faptul că manuscrisul a fost citit şi aprobat de către toţi autorii şi că sunt îndeplinite cerinţele dreptului de autor.

- Coordonatele (e-mail, telefon, adresă poştală, fax) autorului ce va putea fi contactat de redacţie pentru reviziile şi aprobarea formei finale a manuscrisului.

 

Detalii tehnice

Toate materialele vor fi trimise în format electronic. Textul va fi redactat ca fişier Word, cu font 12, spaţiere la 2 rânduri. Paginile vor fi numerotate. Toate prescurtările vor fi explicate la prima apariţie în text.

Tabelele vor fi figurate pe pagini separate; vor fi numerotate, numărul tabelului va fi citat în text. Tabelele trebuie sa aibă un titlu. Formatul tabelului trebuie să fie simplu, fără linii verticale. Prescurtările vor fi explicate sub tabel.

Figurile vor fi trimise ca fişiere separate, mai mici de 1 MB. Figurile vor fi numerotate, citate în text şi vor avea o legendă. Imaginile vor avea rezoluţia de 300 dpi, în format jpeg, gif sau tif.

 

Structura materialului

Articolele trimise pentru publicare trebuie să conţină:

Pagina de titlu, cu următoarele informaţii:


- titlul articolului

- numele autorilor

- apartenenţa autorilor la instituţii şi departamente

- autorul pentru corespondenţă: nume, adresa poştală, telefon, e-mail, fax

- sursa de finanţare (dacă e cazul).

 

Rezumate

Rezumatul în limba română este de cca 250 de cuvinte şi trebuie să reflecte cât mai fidel conţinutul articolului. La lucrările originale, rezumatul trebuie sa includă rezultatele cele mai relevante şi concluziile principale. Rezumatul este necesar şi la referatele generale. În final se vor enunţa cel mult 6 cuvinte cheie.
Rezumatul în limba engleză va fi însoţit şi de titlul în limba engleză şi de cuvinte cheie. Deoarece acesta este indexat în bazele electronice de rezumate (PubMed), el trebuie redactat cu grijă, reflectând fidel conţinutul şi relevanţa articolului dar fiind şi corect ortografic şi lingvistic.

Textul articolului va avea o structură adaptată tipului de material.
Lucrările originale trebuie să includă: introducere, obiective, materiale şi metodă (care se referă la selecţia participanţilor, criterii de includere şi excludere, informaţii tehnice, metoda statistică folosită la prelucrarea datelor), rezultate, discuţii şi concluzii.

Cazurile clinice trebuie să conţină introducere, prezentarea cazului, discuţii.

Scrisoare catre editor: poate fi Corespondenta (continand un comentariu la un articol publicat anterior in Pneumologia sau la un subiect de controversa) sau Scrisoare de cercetare (continand o scurta observatie clinica sau date preliminare ale unui studiu, nepublicate anterior). Scrisoarea catre editor include maxim 500 de cuvinte, cel mult o imagine sau un tabel si cel mult 5 referinte bibliografice.

Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depasi: 15 pagini dactilografiate pentru un referat general, 12 pagini pentru o cercetare originala, 6 pagini pentru o prezentare de caz, 11/2 pagini pentru o recenzie.

Referinţele bibliografice vor fi numerotate în ordinea apariţiei în text şi vor fi citate în text. Referinţele se redactează după cum urmează:

- Cărţi în întregime: Autori/editori, cu numele şi iniţiala prenumelui (fără punct). Titlul, Ediţia (dacă este cazul). Locul publicării: Editura. Anul apariţiei.

Exemplu : Iagaru N. Reumatologie Pediatrică. Bucureşti: Editura Medicală Amaltea, 2003.

- Capitole din cărţi sau tratate, semnate de autori distincţi: Autorul capitolului, cu numele şi iniţiala prenumelui (fără punct); Titlul capitolului; particula „In:" urmată de autorii sau editorii volumului. Apoi Titlul volumului în caractere italice, Ediţia (dacă este cazul); Locul publicării: Editura, Anul apariţiei, urmat de două puncte; Paginile între care este cuprins capitolul

Exemplu: - Boloşiu HD, Man L, Rednic S. The effect of methylprednisolone pulse therapy in polymyositis/dermatomyositis. In: Mallia C, Uitto J. Current Issues in Rheumatology and Dermatology . New York: Kulver Academic and Plenum Press, 1999:349-358.

- Articole: Autori, cu numele şi iniţiala prenumelui fără punct (numai primii trei, urmaţi de „etc", în cazul în care sunt mai mulţi de patru). Titlul articolului. Titlul revistei în prescurtare internaţională, în italice. Anul, urmat de punct şi virgulă. Volumul, urmat de două puncte: Paginile între care este cuprins articolul.

Notă: Dacă articolul citat este publicat în rezumat (ex. revistă, volum cu rezumatele unor manifestări ştiinţifice), indicarea sursei va fi precedată de „Rez. in:" sau „Abstr. in:"

Exemplu: Lems WF, Ader HJ, Lodder MC etc. Reproductibility of bone mineral density measurements in daily practice. Ann Rheum Dis 2004;63:285-289.

Trimiterea articolelor

Articolele pot fi trimise prin e-mail la pneumologia@pneumologia.eu, ca fişiere ataşate. Scrisoarea de introducere adresată redacţiei, semnată de autori, va fi scanata si atasata.

Autorul nominalizat pentru corespondenţă va fi informat prin e-mail în legătură cu primirea articolului la redacţie, cu eventualele revizuiri necesare şi, în final, cu acceptarea sau nu a articolului pentru publicare (vezi Procesul editorial).

Toate articolele sunt analizate peer-review de către 2 referenţi independenţi, nominalizaţi de colectivul de redacţie. Identitatea referenţilor nu va fi făcută cunoscută autorilor.

Consimţământ informat

Autorii articolelor trebuie să respecte dreptul la intimitate al pacientului. Orice date de identificare - cum ar fi nume, iniţiale,etc - nu trebuie publicate în materialul scris sau fotografic, cu excepţia cazului în care informaţia este esenţială scopurilor ştiinţifice, iar pacientul (sau părinte / tutore) semnează un acord pentru publicare. Totuşi, detaliile de identificare ar trebui omise dacă nu sunt esenţiale.Unui pacient care a fost identificat trebuie să i se prezinte manuscrisul ce urmează a fi publicat.
Detaliile de identificare ar trebui omise dacă nu sunt esenţiale. Este dificil de obţinut un anonimat complet, însă consimţământul informat trebuie obţinut pentru a evita orice situaţie. De exemplu, mascarea regiunii ochilor pacienţilor în fotografii nu este adecvată pentru protecţia anonimatului.Dacă datele de indentificare sunt modificate în vederea protejării anonimatului, cum ar fi în cazul geneticii genealogiilor, autorii ar trebui să ofere asigurări că aceste schimbari nu denaturează semnificația științifică, iar editorii trebuie să noteze acest lucru.

International Committee of Medical Journal Editors ("Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals") -- February 2006

Declarația privind drepturile omului și animalelor

În caz de semnalare a unor experimente pe subiecți umani, autorii trebuie să justifice dacă procedurile practicate au fost în conformitate cu standardele etice ale comitetului responsabil cu experimentele pe subiecţi umani (instituționale și naționale) și cu Declarația de la Helsinki din 1975, revizuită în 2000. În situaţiile în care există suspiciuni privind faptul că cercetarea ar fi fost efectuată în conformitate cu Declarația de la Helsinki, autorii trebuie să explice rațiunea abordarii lor și să demonstreze că organismul de evaluare instituțională a aprobat în mod explicit aspectele îndoielnice ale studiului. Atunci când se raportează experimente pe animale, autorii ar trebui să arate dacă a fost respectat ghidul instituțional și național pentru îngrijirea și utilizarea animalelor de laborator.

International Committee of Medical Journal Editors ("Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals") -- February 2006

 

 

Despre calitatea de autor