romana english

Referate Generale

Afectarea musculaturii periferice în BPOC

Mihai Roca, Traian Mihăescu
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină Spitalul Clinic de Pneumologie Iaşi

Rezumat

Deşi cunoscută în principal ca afecţiune pulmonară, bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) asociază atât manifestări sistemice, cât şi diverse comorbidităţi. Funcţia musculaturii scheletice este afectată în BPOC, evidenţiindu-se reduceri ale anduranţei şi forţei musculare. Disfuncţia musculaturii scheletice are o importanţă clinică deosebită la pacientul cu BPOC, fiind recunoscută ca predictor independent pentru alterarea stării generale de sănătate, scăderea calităţii vieţii şi creşterea mortalităţii. Scopul acestei lucrări este prezentarea stadiului actual al cunoaşterii din punctul de vedere al anomaliilor structurale şi funcţionale ale musculaturii scheletice în BPOC, precum şi al potenţialilor factori etiologici ai acestor disfuncţii. Cunoaşterea acestor anomalii este esenţială în dezvoltarea de noi strategii terapeutice pentru combaterea afectării musculare în BPOC, inclusiv prin programe de reabilitare pulmonară.

Cuvinte-cheie: bronhopneumopatie obstructivă cronică, toleranţa la efort, miopatie

Ventilaţia non-invazivă în presiune pozitivă în BPOC stabil are vreun rol?

Florin Mihălțan, Oana Deleanu, Ruxandra Ulmeanu, Roxana Nemeș
Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”, București

Rezumat

Rolul ventilației non-invazive în presiunepozitivă în BPOC stabil rămâne, din multepuncte de vedere, un subiect controversat înlumea pneumologiei. Încercăm în acest articol,analizând argumentele pro și contra, să selectămindicațiile curente și să punctăm aspectele încăneelucidate în cadrul acestui tip de terapie.

Cuvinte-cheie: ventilație noninvazivăîn presiune pozitivă, BPOC stabil