romana english

Probleme de combatere a fumatului

Noua directivă privind produsele din tutun: „«Bătălia» s-a terminat; «Bătălia» de-abia începe!“

Magda Ciobanu, Paraschiva Postolache
1. Expert al Ministerului Sănătăţii pentru controlul tutunului la Comisia Europeană și Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ 2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“, Iași; Spitalul Clinic de Reabilitare Iași, șef de secţie
 
Produsele care se comercializează în toată Uniunea Europeană trebuie să respecte principiile pieţei unice. De aceea sunt reglementate în mod unitar conţinutul, inscripţionarea, condiţiile de comercializare, publicitatea și sponsorizarea transfrontalieră și taxarea tuturor produselor existente pe piaţa europeană. Actele legislative care stabilesc aceste reguli se numesc „directive europene“ și trebuie implementate obligatoriu de toate statele membre. Celelalte politici care se adresează în mod particular unor tipuri de produse se consideră a fi de competenţa fiecărui stat, motiv pentru care instituţiile europene pot propune doar „recomandări europene“, care nu au caracter obligatoriu. Exemplu: deoarece interzicerea utilizării produselor din tutun în spaţiile publice închise este o politică de sănătate publică, iar sănătatea este o problemă care se reglementează la nivel naţional, există 28 de moduri de reglementare a fumatului în spaţii publice închise. Produsele din tutun nu fac excepţie, motiv pentru care aspectele enumerate sunt reglementate prin trei directive. Cea care se adresează conţinutului, inscripţionării și comercializării produselor din tutun datează din anul 2001, motiv pentru care multe prevederi au devenit perimate sau chiar împiedică măsuri mai drastice. În plus, au apărut probleme noi – ţigările electronice, produse din plante pentru fumat – care necesită o abordare unitară. De aceea, în anul 2009 a început procesul de modificare a vechii directive, proces care se va termina definitiv în luna martie 2014, o dată cu votul din Parlamentul European, dar acordul politic pentru noua versiune a directivei s-a obţinut în decembrie 2013. În articol se precizează cele mai semnificative, din punct de vedere al sănătăţii publice, măsuri prevăzute în noua directivă. S-a urmărit o prezentare mai atipică, mai puţin strictă din punct de vedere juridic, dar care să faciliteze înţelegerea, de către cei care nu sunt juriști, a schimbărilor care vor avea loc și a motivului pentru care au fost adoptate. Pentru textul complet și juridic corect al noii directive, recomandăm urmărirea site-ului www.stopfumat.eu.

Cuvinte-cheie: tutun, directive europene, fumat