romana english

Lucrari originale

Tulburări respiratorii Ón timpul somnului la subiecţi cu istoric de chirurgie nazo-faringiană

Dan Teculescu, Lahoucine Benamghar
Tulburări respiratorii Ón timpul somnului la subiecţi cu istoric de chirurgie nazo-faringiană
Studiul de faţă evaluează ipoteza: antecedentele de
chirurgie nazo-faringiană ar putea reprezenta un factor
de risc pentru tulburările respiratorii din timpul somnului?
Au fost studiaţi trei sute cincizeci de salariaţi bărbaţi, care
au răspuns la un chestionar somn / respirație și la care
s-au practicat măsurători antropometrice. 69 subiecţi au
declarat că au suferit o amigdalectomie sau adenoidectomie
plus amigdalectomie („ grup la risc „-19,7% din total).
Frecvenţa apneilor în somn și a sforăitului obișnuit
nu a fost crescută comparativ cu grupul martor.
În schimb, grupul „la risc „ a declarat semnificativ mai
frecvent o somnolenţă diurnă excesivă și prezenţa de cefalee
matinală. Rezultatele obținute sugerează persistenţa unei
obstrucţii minime (reziduale?) la subiecţii cu istoric de
chirurgie nazo-faringiană. Această obstrucție ar putea fi
responsabilă pentru o alterare a calității somnului declarat,
cu toate că este insuficientă pentru a induce apnei în somn.
Cuvinte-cheie: chirurgie nazo-faringiană, tulburări
respiratorii în timpul somnului, somnolență
în timpul somnului, cefalee matinală

Valoarea crescută a lărgimii distribuţiei eritrocitare prezice mortalitatea Ón exacerbările acute ale BPOC

Shaghayegh Rahimirad, Mohammad Reza Ghafari, Khalil Ansarin, Farid Rashidi, Mohammad Hossein Rahimi-Rad
Valoarea crescută a lărgimii distribuţiei eritrocitare prezice mortalitatea Ón exacerbările acute ale BPOC

Obiective: A fost demonstrat faptul că lărgimea distribuţiei eritrocitare (RDW) prezice evoluţia clinică în multe afecţiuni. După cunoștinţele noastre, prognosticul și semnificaţia RDW în exacerbările acute de BPOC nu au fost clarificate și raportate până în acest moment. Scopul studiului de faţă este investigarea relaţiei dintre RDW și mortalitatea intraspitalicească în cazul pacienţilor cu exacerbări acute ale BPOC. Metode: Au fost analizate retrospectiv documentele medicale ale pacienţilor internaţi cu exacerbări de BPOC în două spitale universitare de referinţă din două provincii din Azerbaijan-ul de vest și de est, Iran. Asocierile dintre RDW și mortalitatea intraspitalicească au fost analizate utilizând corelaţia, analiza de regresie logistică și curbele ROC în programul SPSS. Rezultate: Au fost analizate documentele a 330 pacienţi, din care 75 (22.7%) au decedat în spital. În analiza univariată valorile mari ale distribuţiei eritrocitare (RDW-SD) au fost asociate cu o mortalitate intraspitalicească crescută (30.2% vs. 15.8% p=0.002 odds ratio 2.31). Prin utilizarea primei quartile a RDW ca referinţă, odds ratio (OR) al mortalităţii în rândul pacienţilor cu cea mai înaltă quartilă a RDW a fost de 5.34 (95% CI, 2.70-12.57; p = 0.001). În analiza multivariată RDW-SD a rămas un factor de risc independent pentru mortalitate după corecţia pentru vârstă, trombocitopenie, numărul de leucocite, volumul corpuscular mediu, anemie. În analiza curbelor ROC AUC pentru RDW a fost 0.663, mai mare decât cea pentru hemoglobină, trombocite. Concluzii: RDW la internare este un predictor util al mortalităţii intraspitalicești în cazul exacerbărilor BPOC.

Cuvinte‑cheie: lărgimea distribuţiei eritrocitare, BPOC, exacerbări BPOC, mortalitate intraspitalicească, rezultat