romana english

Tuberculoza in Romania

Prezent și perspective Ón diagnosticul rapid molecular al tuberculozei și al MDR-TB (prima parte)

Tuberculoza este încă una dintre afecţiunile cu un important impact medical și social, iar din perspectiva diagnosticului precoce (ce ar implica un tratament corect și instituit la timp), dificultăţile legate de întârzierea izolării bacililor în cultură, sensibilitatea scăzută a metodelor de testare la drogurile antituberculoase, lipsa metodelor de diferenţiere a germenilor aparţinând complexului M.Tuberculosis de micobacteriile non-TB pot avea implicaţii importante în clinică.
Testarea tradițională a sensibilităţii la droguri anti-TB pe mediul solid Löwenstein-Jensen (standardul de aur) sau pe medii lichide poate fi efectuată numai prin utilizarea de eșantioane cultivate. Timpul de determinare durează până la 42 de zile pe medii solide și la 12 zile pe medii lichide. Pentru cazurile de MDR/XDRTB este absolut esențială reducerea timpului de detectare. În aceste cazuri își dovedesc utilitatea metodele rapide de diagnostic.
Testarea în sisteme automate în mediul lichid și metodele moleculare de hibridizare liniară sunt în prezent recomandate de ghidurile OMS actuale.
Diagnosticul rapid al cazurilor de MDR-TB este extrem de util pentru instituirea precoce a unui tratament eficient, adaptat cât mai fidel spectrului de sensibilitate al tulpinii rezistente (reducând astfel și riscul de dezvoltare a rezistenţei suplimentare la alte droguri) și în controlul răspândirii acestor tulpini.
Metodele genetice de diagnostic, aprobate și recomandate de OMS, pot reduce timpul de diagnostic al cazului de TB și, foarte important, al cazului de MDR-TB. Nu înlocuiesc metodele actuale standardizate de diagnostic și al profilului de rezistență, dar le completează în cazuri selecţionate.
Cuvinte-cheie: tuberculoză, MDR-TB, Mycobacterium tuberculosis, diagnostic molecular