romana english

Referate generale

Teste funcționale respiratorii realizate la copilul astmatic de vârstă preșcolară

Diagnosticul astmului bronșic la copilul mic este dificil și se bazează în principal pe semnele și simptomele clinice și pe istoricul bolii descris de către părinți, câteodată greu de obținut. Probele funcționale respiratorii pot ajuta la ameliorarea acestuia prin evaluarea obiectivă a principalelor caracteristici ale astmului: obstrucția bronșica reversibilă spontan sau după administrarea unui medicament bronhodilatator, inomogenitatea ventilației în timpul unei bronhoconstricții acute, hiperreactivitatea bronșică. La copilul mic necooperant cu metodele clasice de explorare funcțională, este important să folosim metode simple, de scurtă durată, realizate în ventilație spontană, fără anestezie, care să nu necesite cooperarea activă. Astfel de metode sunt reprezentate de măsurarea rezistenței respiratorii prin tehnica de oscilații forțate sau de întrerupere a debitului de aer, a rezistenței specifice a căilor aeriene prin pletismografie și capnografia. Parametrii obținuți prin aceste tehnici sunt sensibili la prezența unei obstrucții bronșice și la un agent bronho- constrictor sau dilatator, dar valorile lor prag pentru a diferenția copiii astmatici de cei sănătoși ca și indicațiile lor specifice în managementul astmului rămân a fi stabilite.
Cuvinte-cheie: astm bronșic, copil, tehnica de oscilații forțate, tehnica de întrerupere a debitului de aer, rezistența specifică a căilor aeriene, capnografia

Sindroamele paraneoplazice: posibilitatea unui diagnostic precoce în cancerul pulmonar

Neoplazia pulmonară este principala cauză de deces prin cancer din întreaga lume. Diagnosticul tardiv de cancer pulmonar, în principal în stadiile avansate, se datorează unei lipse de specificitate a tabloului clinic. Sindroamele paraneoplazice au fost descrise pentru prima dată în 1825 ca un grup de simptome ce apar într-o neoplazie, fără însă a fi induse de malignitate sau de tumorile metastatice. Deşi aceste sindroame au fost descrise în toate tipurile de cancer pulmonar s-a raportat o frecvență crescută a lor în cancerul pulmonar cu celule mici. Cele mai des descrise în literatură sunt sindroamele paraneoplazice ce implică sistemul endocrin sau neurologic. În unele cazuri de neoplazii aceste sindroame apar ca prime simptome. Însă prezența sau severitatea sindroamelor paraneoplazice nu a fost corelată cu stadiul maladiei. De cele mai multe ori aceste sindroame dispar sub terapie specifică neoplazică şi pot reapare în caz de recidivă sau metastază. Această lucrare este un rezumat al sindroamelor paraneoplazice ce apar în cancerul pulmonar.
Cuvinte‑cheie: cancer pulmonar, sindroame paraneoplazice.

Metastazectomia pulmonară – aspecte generale

Metastazectomia pulmonară este o procedură practicată pe scară largă de chirurgii toracici pentru controlul determinărilor secundare pulmonare ale diverselor tipuri de tumori primitive. Dovezile științifice referitoare la rezultatele acestor intervenții chirurgicale și integrarea lor în contextul mai larg al managementului oncologic al acestor pacienți nu sunt încă foarte clare, dar acolo unde nu există o alternativă de tratament mai potrivită, aceste intervenții pot asigura un contol mai bun al maladiei neoplazice, aparent și cu beneficii de supraviețuire. Pentru obținerea unor rezultate adecvate strategia de tratament se bazează pe selectarea cu foarte mare atenție a pacienților, iar deciziile cele mai potrivite sunt luate în cadrul unor comisii pluridisciplinare.
Cuvinte‑cheie: metastazectomie pulmonară, tratament oncologic, echipă multidisciplinară

Ecobronhoscopia EBUS - o nouă metodă de diagnostic și stadializare a cancerului bronhopulmonar

În lucrarea de față prezentăm o nouă metodă, ecobronhoscopia (EBUS), ce a apărut în arsenalul medicului pneumolog pentru diagnosticul și stadializarea neoplasmului bronhopulmonar (NBP). Puncția transbronșică ecoghidată (EBUS-TBNA) oferă posibilitatea efectuării examinării histopatologice și citologice în NBP. Avantajele EBUS trebuie cunoscute deoarece reprezintă o metodă nouă, minim invazivă, sigură, simplă, rapidă, având de asemenea un raport cost/beneficiu superior oricărei metode folosite anterior.
Cuvinte‑cheie: EBUS, EBUS-TBNA, ROSE