romana english

Declaratia conflictelor de interese

Nume:
Titlul manuscrisului:

1. În ultimii 5 ani, aţi acceptat una din cele de mai jos din partea unei organizaţii care poate avea câştiguri sau pierderi financiare ca urmare a rezultatelor articolului dvs? (va rugăm răspundeţi cu da sau nu):

- Finanţarea participării la un simpozion? DA/NU*

- Plata speaker-ului? DA/NU*

- Plata pentru organizarea unei forme de educaţie? DA/NU*

- Fonduri pentru cercetare? DA/NU*

- Fonduri pentru un membru al perosnalului? DA/NU*

- Plata pentru consultanţă? DA/NU*

- Cadouri depăşind 500 Euro pe an? DA/NU*

2. În ultimii 5 ani, aţi fost angajat de o organizaţie care poate câştiga sau perde financiar de pe urma rezultatelor studiului/articolului dvs? DA/NU*

3. Deţineţi acţiuni într-o organizaţie care poate câştiga sau pierde financiar ca urmare a rezultatelor studiului/articolului dvs? DA/NU*

4. Aţi fost convocat ca martor expert pentru un pacient la care se referă articolul dvs. DA/NU*

5. Aveţi alte interese financiare competitive? Dacă da, vă rugăm să le specificaţi. DA/NU*

6. Sunteţi sau aţi fost în relaţie cu sau aţi avut beneficii (financiare sau altele) din industria tutunului sau afiliaţii săi? DA/NU*

7. Deţineţi, dvs sau soţul/soţia dvs, acţiuni în industria tutunului? DA/NU*

*Ştergeţi ce nu se potriveşte

 

Dacă aţi răspuns cu DA la oricare din întrebările de mai sus, PNEUMOLOGIA consideră că dvs sau instituţia dvs poate avea un conflict de interese care, în spiritul transparenţei, trebuie declarat. Vă rugăm să adăugaţi la acest formular o declaraţie referitoare la aceste interese, care va fi publicată odată cu articolul, dacă acesta va fi acceptat.

Exemplu :

Conflict de interese: JB a primit un grant educaţional de la Acme Pharmaceutical industries; KT are acţiuni de peste 5000 Euro la Grace Bros drugs plc; deplasarea sa la congresul ERS a fost sponsorizată de Acme Biotechnologies.

Dacă aţi răspuns cu NU la toate întrebările de mai sus, vom publica "Nici un conflict de interese declarat"

Întrebările de mai sus se limitează la interese financiare. Totuşi, puteţi dori să declaraţi alte tipuri de conflicte de interese care v-ar putea stânjeni dacă ar deveni cunoscute după publicare. Aveţi mai jos câteva exemple:

- O relaţie strânsă, sau o antipatie profundă faţă de o persoană ale cărei interese pot fi afectate de publicarea articolului.

- O legătură academică de amiciţie sau de rivalitate faţă de cineva ale cărui interese pot fi afectate de publicarea articolului.

- Statutul de membru al unui partid politic sau grup ale cărui interese pot fi afectate de publicarea articolului.

- O convingere personală sau religioasă care ar fi putut afecta conţinutul articolului, şi de care cititorii ar trebui să aibă cunoştinţă.

Dacă doriţi să declaraţi asemenea interese conflictuale, vă rugăm să le adăugaţi în declaraţia dvs.

 

Semnătura                                                                                                                                      Data