romana english

Probleme de combatere a tuberculozei

Optimismul prudent şi evoluţia principalilor indicatori ai endemiei tuberculoase în anul 2012, în România

Gilda Popescu, Domnica Chiotan, Nicoleta Cioran, Cristian Didilescu
Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”, București, România, Unitatea de asistență tehnică şi management al Programului Național de Control al Tuberculozei

Implementarea Programelor de Control al Tuberculozei (PNCT) pe termen mediu, începând din 1997, sub auspiciile O.M.S. şi sub coordonarea Ministerului Sănătăţii, a constituit garantul realizărilor obţinute în aceşti ani în controlul TB, rata de succes terapeutic anuală a cazurilor sursă depășind constant 80%. Incidenţa globală (IG) a TB (cazuri noi și recidive) a scăzut în ultimii 10 ani cu 42%, de la un maximum de 142,2%000 în 2002 la 79,2%000 în 2012. Incidenţa TB la copiii între 0 şi 14 ani a scăzut în mod semnificativ, de la 48,2%ooo în 2002 (1843 de cazuri) la 28,3%000 în anul 2011 (770 de cazuri, figura 3). Programul anti- TB acordă prioritate următoarelor măsuri: introducerea progresivă, într-un număr limitat de laboratoare performante, a tehnicii moleculare rapide, capabilă a depista în timp mai scurt TB şi chimiorezistenţele; procurarea prin procedură de achiziţie centralizată a medicamentelor antituberculoase; o mai bună integrare a practicilor de diagnostic şi tratament al copiilor cu TB în practicile standard de control al tuberculozei; diagnosticarea corectă şi tratarea tuturor persoanelor care suferă de MDR-TB (până în anul 2015) ș.a.

Cuvinte-cheie: program naţional, tuberculoză, indicatori, endemie