romana english

Lucrari originale

Concordanța Óntre rezultatele testelor de sensibilitate fenotipice și genetice pentru M. tuberculosis

Tuberculoza multidrug rezistentă (TB-MDR) reprezinta o amenințare majoră pentru controlul tuberculozei la nivel mondial. Identificarea prin metode de biologie moleculară a mutațiilor responsabile de rezistență la substanțele anti-tuberculoase poate fi folosită pentru detecția rapidă și specifică a rezistenței.
Scopul studiului nostru a fost analiza concordanței între rezultatele testelor fenotipice și genetice (kitul GenoTypeMTBDRplus) pentru detectarea rezistenței la izoniazidă și rifampicină la tulpini de M. tuberculosis.
Materiale și metodă. Am analizat mutațiile din zonele specifice pentru rifampicină și izoniazidă din genele rpoB, katG și inhA la 198 tulpini unice, recent izolate de la pacienți diagnosticați cu tuberculoză pulmonară. Aceste rezultate le-am comparat cu cele obținute prin metoda concentrațiilor absolute.
Rezultate. Sensibilitatea, specificitatea, predicția valorii pozitive, predicția valorii negative, eficiența metodei genetice, calculate prin compararea cu metoda convențională pentru INH și RMP au fost 93,85%, 100,00%, 100,00%, 63,33%, 94,44%, respective 99,26%, 82,25%, 92,46%, 98,07%, 93,93%. Coeficientul de concordanță Cohen pentru INH este K= 0,746 (denotă putere bună a concordanței), iar pentru RMP, K= 0,853 (foarte bună putere a concordanței).
Concluzii. Rezultatele obținute de noi sunt similare cu cele obținute în alte regiuni din lume. Folosirea testelor moleculare rapide reduce timpul de diagnostic al rezistenței la substanțele anti-tuberculoase la doar câteva zile, și poate ajuta la controlul transmiterii tuberculozei.
Cuvinte‑cheie: Tuberculoză multi-drog rezistentă (TB-MDR), Teste de sensibilitate, Teste genetice, Izoniazidă, Rifampicină