romana english

TUBERCULOSIS IN ROMANIA

Comparative assessment of pulmonary tuberculosis cases from Chișinău, Iași county and Chernivtsi region

Gilda Georgeta Popescu, Marius Dumitru, Todoriko Lilia, Evelina Lesnic, Adriana Sorete- Arbore, Carmen Monica Pop, Semianiv Igor, Eremenchuk Inga
Comparative assessment of pulmonary tuberculosis cases from Chișinău, Iași county and Chernivtsi region
Impactul tuberculozei (TB) se măsoară prin incidenţă, prevalenţă și mortalitate. Incidenţa se definește ca numărul de cazuri noi și recidive pe an, prevalenţa reprezintă numărul total de cazuri de TB pe an, iar mortalitatea este definită ca numărul de decese cauzate de TB pe an. Conform datelor publicate de Centrul Naţional din Moldova pentru Managementul Sănătăţii din 2015, s-a înregistrat un important declin al indicilor TB și o scădere ușoară în România. Indicenţa globală în Republica Moldova (MDA) a scăzut între 2013 și 2015 cu 22%, iar în Chișinău cu 22,4%. De asemenea, prevalenţa a scăzut între 2013 și 2015 cu 23,3% în MDA, iar în Chișinău cu 25,5%. La baza acestui declin au stat: rata scăzută a grupurilor de risc investigate la momentul t al screeningului (radiografii anuale de torace), rata crescută de migrare a populaţiei (inaccesibilă pentru investigaţii), educaţia medicală precară, creșterea populaţiei fără asigurare medicală, accesibilitatea scăzută la servicii medicale. Mortalitatea secundară progresiei TB rămâne ridicată, în ciuda scăderii indicelui de morbiditate. În perioada 2013-2015, mortalitatea a scăzut de la 16,1 la 8,8 la 100.000 de locuitori în MDA și de la 10,8 la 6,9 la 100.000 de locuitori în Chișinău.