romana english

ORIGINAL PAPERS

Obstructive sleep apnea, cardiac function and exercise capacity

Carmen C. Stroescu, Ștefan Dumitrache Rujinski, Ofelia Spinu, Ionela Erhan, Bianca Paraschiv, Irina Pele, Miron A. Bogdan
Obstructive sleep apnea, cardiac function and exercise capacity
Premise. Sindromul de apnee obstructivă în somn (SASO) este factor de risc pentru boli cardiovasculare (CV) prin hipoxemie intermitentă, activare simpatică și variații mari ale presiunii intratoracice. Puține studii au evaluat capacitatea de efort de vârf (VO2max) la pacienții cu SASO sever.

Scop. Evaluarea VO2max și a relației acesteia cu morfologia/funcția cardiacă și indicii de severitate ai SASO (Indicele de Apnei Hipopnei - IAH; Indexul de Desaturare - ID) la pacienți cu SASO sever.

Metodă. VO2max, morfologia și funcția cardiacă (ecocardiografie transtoracică) au fost evaluate la pacienți cu SASO sever fără comorbidități CV sau respiratorii evidente clinic. Au fost evaluate relațiile între VO2max, IAH, ID și parametrii ecocardiografici.

Rezultate. Au fost incluși în studiu 25 de pacienți (dintre care 6 femei), cu următoarele caracteristici: vârstă 45,2±1,9 ani; IMC 34,8 ±1 kg/m2; IAH 60±4,8 evenimente/oră; ID 47/oră (interval 16,5-100); VO2 de vârf/kg 19,76±0,95 ml/ min/kg. 21 de pacienți au avut VO2max/kg scăzut (≤ 25ml/ min/kg). 9 din 17 pacienți au avut volum atrial stâng crescut, iar 13 au avut disfuncție diastolică de ventricul stâng (VS). 7 pacienți au avut fracție de ejecție VS redusă (FEVS<55%). VO2max/kg a avut o corelație negativă cu IAH (r= -0.536), ID (r= -0.441), volumul atriului stâng (r= -0.632) și cu tractul de ejecţie al ventriculului drept (r= -0.490).

Concluzie. Capacitatea de efort a fost scăzută la 84% dintre pacienţii cu SASO sever fără insuficiență cardiacă manifestă clinic. Severitea SASO și anomaliile cardiace morfologice/funcţionale s-au corelat cu capacitatea de efort scăzută. Testarea cardiopulmonară la efort permite identificarea disfuncției cardiace subclinice la pacienții obezi cu SASO sever.